top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor schilderlessen, workshops, aankoop schilderijen en andere activiteiten bij AtelierIrma.

 

AANMELDEN

 

U kunt zich aanmelden voor een schilderles of workshop door het invullen van het contactformulier of het mailen naar info@atelierirma.nl  U kunt ook gewoon bellen naar mijn telefoonnummer 06-24757957.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 

Na het aanmelden voor een cursus of workshop ontvangt u een factuur met het bedrag van uw gekozen activiteit. De cursusbedragen of aankopen zijn inclusief BTW.

Betalingen kunnen worden overgemaakt op rekening van AtelierIrma

Condities en info staan vermeld op de factuur.

 

Bij afzegging van de cursus na aanvang is restitutie niet mogelijk.

 

AFWEZIGHEID CURSIST

 

Bij een afmelding voor een schilderles of workshop draagt AtelierIrma geen verantwoording.

Bij afmelding vanwege ziekte kan in overleg een les worden ingehaald op een andere dag wanneer er een schilderles wordt gegeven.

 

LESUITVAL

 

Bij lesuitval door omstandigheden van de docent zal er in overleg een inhaalles worden gepland.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

 

Cursisten en bezoekers AtelierIrma betreden het atelier op eigen risico.

 

AtelierIrma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies,  diefstal of beschadigingen van persoonlijke bezittingen in het atelier of op het terrein van het van het atelier. ( vervoersmiddelen)

Veroorzaakte schade aan het atelier of de ter beschikking gestelde materialen zal aan desbetreffende persoon worden doorberekend.

 

AUTEURSRECHT

 

Een aangekocht schilderij bij atelierIrma is altijd een origineel en uniek kunstwerk.

 

De kunstenaar behoudt het intellectueel en auteursrechtelijk eigendom. Het is de koper niet

toegestaan het kunstwerk openbaar te maken, te reproduceren en/of te verveelvoudigen.

Iedere vorm van verveelvoudiging, exploitatie en/of andere toepassing dan oorspronkelijk bedoeld blijft het recht van de kunstenaar.

 

 

TOT SLOT

 

Na aanmelding van schilderles of workshop en/of aankoop schilderij accepteert de deelnemer/klant de algemene voorwaarden, zoals hierboven omschreven.

© Copyright Atelier Irma © 2023

bottom of page